RAPPORTERA FÄLLD ÄLG

Alla älgar som fälls måste rapporteras. Jaktresultatet anmäls till den länsstyrelse som ansvarar för jaktområdet. Det vanligaste är att rapporten sker direkt i Älgdata, men vissa markägare använder sig av andra program. Det är också möjligt att rapportera via en blankett som skickas in till Länstyrelsen. Kontrollera hur rapporteringen sker där du jagar!

Två saker är viktigt att tänka på när det gäller rapporteringen:

Fälld älg ska rapporteras inom två veckor efter det att djuret fälldes.

Jaktresultatet ska vara rapporterat till länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång, även om ingen älg har fällts.

AVGIFTER

För de älgar som fälls under jakt i Sverige ska en avgift betalas. I vissa fall kan länsstyrelsen medge undantag från den regeln, men det sker endast i undantagsfall.

 

Avgiften kallas populärt för fällavgift. Avgiften bestäms av länsstyrelsen och kan därför variera över landet, men den kan aldrig tas bort helt. Även för kalvar ska alltså en avgift tas ut. För att få reda på hur avgiften ser ut där du jagar hänvisar vi till Länsstyrelsen.