KRONHJORTSFÖRVALTNING

Kronhjorten förvaltas i Sverige på fyra olika sätt.

Kronhjortsskötselområden finns i hela Sverige förutom Skåne. Dessa områden är en frivillig sammanslutning av jakträttsinnehavare och en förutsättning för att få jaga vuxen kronhjort i Sverige förutom i Skåne. Ett kronhjortsskötselområde registreras hos respektive länsstyrelse och kräver som regel att man har en upprättad skötselplan. Jakttiden sträcker sig från 16 augusti till 31 januari. Under perioden 16 augusti till 30 september får man bara jaga hind och kalv och jakten får endast bedrivas som smyg eller vakjakt. 

Områden utanför kronhjortsskötselområden förutom Skåne. Här får jakträttsinnehavare bedriva jakt efter enbart kalv under följande tider:
16 augusti – 30 september (enbart smyg- eller vakjakt)
1 oktober – andra måndagen i oktober
1 januari – 31 januari


I de södra delarna av Skåne finns den ursprungliga svenska rasen av kronhjort kvar, den så kallade nominatrasen. Då man anser att denna ras av kronhjort är värd att bevara har man därför infört licensjakt efter kronhjort i de södra delarna av Skåne. Dessa områden går under benämningen kronhjortsområden. Tilldelningen beslutas av länsstyrelsen i Skåne och jakttiden är andra måndagen i oktober till och med 31 januari. 

I resten av Skåne bedrivs jakten efter kronhjort som allmän jakt, på samma sätt som efter till exempel rådjur eller dovhjort. Jakttiden är densamma som för kronhjortsområdena, dvs andra måndagen i oktober till och med den 31 januari. 

Jakten efter kronhjort får i hela landet endast bedrivas med klass ett vapen under tiden, en timme före solen uppgång till en timme efter solens nedgång.