LÄNKAR

Intressanta länkar för dig som vill hitta mer information om älgen och älgförvaltningen i Sverige.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Här finner du all forskning från SLU.

Regeringen

Här finner du information kring de remisser som just nu är aktuella, däribland remisser med jaktlig anknytning.

Landsbygdsdepartementet 

Det departement som handhar jaktfrågorna. 

Jordbruksverket  

Jordbruksverket har ansvar för vissa frågor om utfodring och åtling, men även för regler kring tamdjurshållning.

Länsstyrelserna

Samlad sida för alla länsstyrelser. Här finns all information kring jakten i respektive län.

Viltskadecenter  

Viltskadecenter har mycket material kring hur man kan minska och förebygga viltskador.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)  

SVA har bland annat ansvar för att obducera de lodjur och vargar som skjuts, resultaten finns här.

Nationella viltolycksrådet (NVR) 

Här sammanställs all information om de viltolyckor som anmäls till polisen.

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket är den myndighet som fattar majoriteten av besluten kring jakt i Sverige.

Jägarnas Riksförbund 

Här hittar du information om förbundet och medlemskap.

Statligt jaktkort 

Här hittar du samlad information om hur och varför man löser jaktkort.

Jaktlagstiftning 

Här hittar du information om relevant lagstiftning.