RAPPORTERA
Fälld älg
VIKTIGA
Regler
VEM HAR RÄTT
Till fälld älg?
VANLIGA
Frågor & svar
 
 

Tiderna för älgjakt varierar mellan länen och mellan olika älgjaktsområden. Generellt  börjar älgjakten första måndagen i september i norra Sverige och andra måndagen i september i södra Sverige. Hur länge älgjakten pågår varierar stort över landet.

Tiderna för älgjakt sätts av respektive länsstyrelse. Här hittar du länsstyrelsens hemsida för ditt län. Klicka dig sen vidare i menyn till ”Djur och Natur” där du hittar de aktuella älgjaktstiderna för ditt län.     

Älgportalen drivs av Jägarnas Riksförbund 

Tel: 08-55010781  E-post: jrf@jagarnasriksforbund.se  Adress: Saltsjögatan 15, 151 71 Södertälje

www.jagarnasriksforbund.se

www.shop.jagarnasriksforbund.se

Jägarexamen   Jaktlagstiftning   Klövviltsinfo   Rovdjursinfo   Statligt Jaktkort   Vildsvinsinfo  Jägaretestet