ÄLGPORTALEN

SÅ FUNGERAR ÄLGJAKTEN I SVERIGE

OM ÄLGPORTALEN

Älgförvaltning, ÄSO, licensområden, rapportering, avgifter och vem har rätten till fälld älg?

På Älgportalen reder vi ut alla begrepp som gäller kring älgjakten och ger svar på de vanligaste frågorna.

 

Älgen är för många det viktigaste viltet. Inte bara för all spännande jakt utan även för det kött som den ger. Även om hjort, rådjur och vildsvin ökar i Sverige så kommer älgjakten med dess traditioner med säkerhet att fortsätta vara en högtid för många jägare.

På Älgportalen kan du läsa vad som gäller kring älgjakten i Sverige.

MER OM ÄLGJAKT

Nedan finner du flertalet länkar till nyttig information om Älgjakten.

RAPPORTERA
Fälld älg
RAPPORTERA
VIKTIGA
Regler
VAD GÄLLER
VANLIGA
Frågor & svar
Här
LÄS MER
 

VIKTIGA REGLER VID ÄLGJAKT

Älg får jagas från en timme före solens uppgång, till en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt

Tillåten vapentyp är kulgevär, klass 1, till exempel 6,5x55, 30-06 eller .308 Win.

Vid alla former av jakt ska man lösa statligt jaktkort (betala viltvårdsavgift).

Inga motordrivna anordningar får användas för att söka, spåra, förfölja, genskjuta, hindra eller avleda viltets uppmärksamhet.

Enligt jaktlagen är det inte tillåtet att skrämma eller mota vilt från någon annans jaktområde, och inte heller locka vilt från någon annans jaktområde.

Vid jakt på älg kräver lagen att det ska finnas en jaktledare som ansvarar för information om bland annat sambandsregler, gränser, förbjudna skjutriktningar, avskjutningsregler, med mera.

En hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen. Eftersökshund ska vara tillgänglig även om den som användes vid jakten är bortsprungen eller uttröttad.

 

TIDER FÖR ÄLGJAKT

Tiderna för älgjakt varierar mellan länen och mellan olika älgjaktsområden. 

Tiderna för älgjakt sätts av respektive länsstyrelse.