DET HÄR ÄR EN INFORMATIONSSIDA FRÅN JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

Länkar

Intressanta länkar för dig som vill hitta mer information om älgen och älgförvaltningen i Sverige.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Här finner du all forskning från SLU.

Regeringen

Här finner du information om Regeringen och nyheter om utredningar och propositioner.

Landsbygdsdepartementet 

Det departement som handhar jaktfrågorna

Jordbruksverket  

Jordbruksverket har ansvar för vissa frågor om utfodring och åtling, men även för regler kring tamdjurshållning.

Länsstyrelsen 

Här hittar du beslut om såväl licensjakt som skyddsjakt i ditt län.

Viltskadecenter  

Viltskadecenter har mycket material kring hur man kan minska och förebygga viltskador.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)  

SVA har bland annat ansvar för att obducera de lodjur och vargar som skjuts, resultaten finns här.

Nationella viltolycksrådet (NVR) 

Här sammanställs all information om de viltolyckor som anmäls till polisen.

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket är den myndighet som fattar majoriteten av besluten kring jakt i Sverige.

Jägarnas Riksförbund 

Information om förbundet och bli medlem direkt på nätet.

Statligt jaktkort 

Samlad information om hur och varför man löser jaktkort.

Jaktlagstiftning 

En samling av relevant lagstiftning.