DET HÄR ÄR EN INFORMATIONSSIDA FRÅN JÄGARNAS RIKSFÖRBUND

 

Viktiga regler vid älgjakt

* Älg får jagas från en timme före solens uppgång, till solens nedgång.

* Tillåten vapentyp är kulgevär, klass 1, till exempel 6,5x55, 30-06 eller .308 Win.

* Vid alla former av jakt ska man lösa statligt jaktkort (betala viltvårdsavgift).

* Inga motordrivna anordningar får användas för att söka, spåra, förfölja, genskjuta, hindra eller avleda viltets uppmärksamhet.

* Enligt jaktlagen är det inte tillåtet att skrämma eller mota vilt från någon annans jaktområde, och inte heller locka vilt från någon annans jaktområde.

* En hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen. Eftersökshund ska vara tillgänglig även om den som användes vid jakten är bortsprungen eller uttröttad.

* Vid jakt på älg kräver lagen att det ska finnas en jaktledare som ansvarar för information om bland annat sambandsregler, gränser, förbjudna skjutriktningar, avskjutningsregler, med mera.